2013-01-02

Уул уурхайн англи хэл

Монголын уул уурхайн инженерүүдэд зориулсан уул уурхайн англи хэлний блогийг "Толь лавлах" хэсэгт оруулав. Уул уурхайн төрөл бүрийн сэдэвтэй, мөн орчуулга хийх үед тохиолддог бөгөөд мэргэжлийн бус хүнд орчуулахад хүндрэлтэй байдаг янз бүрийн нэр томьёо агуулсан бичвэрийг англи, монголоор нь зэрэгцүүлж оруулсан энэхүү блог гагц инженер бус уул уурхайн чиглэлээр орчуулга хийдэг нөхдөд тус нэмэр болох буй за.

1 comment: