2010-05-04

Ахмадын үгийг сонсъё

Исаак Ньютон: 
"Аваргуудын мөрөн дээр сууж байгаа болохоор би алсыг харж чадаж байна." 
(If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants)

 (Эйнштейн ач хүүгийн хамт)

No comments:

Post a Comment