2013-03-16

Манж, монгол, хятад хэлний зурагт толь (1800 он)

1800 онд манж, монгол, хятад хэлний зурагт толь бүтээж байжээ. Энэ тухай Эрдэнэчимэг эгчийн хөтөлдөг erdeelym.blogspot.com дээр товч бичжээ. 200 гаруй жилийн өмнө зурагт толь бүтээж байсан нь сонирхолтой санагдсан тул холбоосыг нь доор оруулав.

http://www.kb.dk/da/nb/samling/os/central/Mong57a
http://www.kb.dk/da/nb/samling/os/central/Mong57b

No comments:

Post a Comment